MP Revision
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
75 93 35 44

Budgettering

For en nystartet virksomhed er et budget altid et nødvendigt styringsværktøj samt et nødvendigt redskab til fastlæggelse af virksomhedens likviditetsbehov.

Via budgettet bliver både den nystartede og etablerede virksomhed bedre i stand til at opdage uhensigtsmæssig udvikling i overskud, omsætning og dækningsbidrag mv.

Budgettet kan være mere eller mindre formaliseret fra en enkelt side til et større "værk". Det er ikke omfanget, der er afgørende, det er derimod den proces og de overvejelser, der ligger til grund for udarbejdelsen af budgettet.

Vi ser det som vores opgave at være virksomhedens sparringspartner i forbindelse med budgetlægningen.
Bliv kontaktet
Klik

Besked

Bliv kontaktet