MP Revision
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
75 93 35 44

Årsregnskab / Årsrapport

Det er et krav fra myndighederne, at der aflægges årsregnskab, og for selskabers vedkommende offentliggøres årsrapporterne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Denne offentliggørelse sker ved, at årsrapporten indrapporteres elektronisk, hvilket vi foretager for vores kunder.

Vi assisterer ved udarbejdelse af årsregnskabet/årsrapporten, hvilket giver virksomheden et godt arbejdsredskab til brug for egne analyser, forhandlinger med pengeinstitut samt rapportering til det offentlige. Skattevæsenet har egne krav til de oplysninger, der skal fremgå af regnskabsmaterialet, og vi sørger for udarbejdelsen af diverse specifikationer til brug for selvangivelsen.

Vort arbejde sker i tæt dialog med virksomheden, således at det sikres, at specifikke forhold og særkender indarbejdes i regnskabet.

Vær opmærksom på at alle uanset uddannelse må hjælpe en virksomhed med at opstille et regnskab og afgive en såkaldt assistanceerklæring. Det er dog kun godkendte revisorer, det vil sige statsautoriserede eller registrerede revisorer, som må afgive erklæringer med sikkerhed på regnskaber, der skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. Se her hvad forskellen er på de forskellige erklæringer.

 

Bliv kontaktet
Klik

Besked

Bliv kontaktet